Historie

Bryndumlund i Bryndum ved Esbjerg kan dateres tilbage til 1749, hvor den første skole blev opført lidt foran den nuværende, hvide længe.

Bygningen består i dag af denne længe fra 1852 og en tilbygning, der er noget større, fra 1893.
Historisk set har der været skole på stedet i 211 år. Som skole indeholdt bygningen klasseværelser, bolig til skoleleder og lejlighed på 1. sal til en 2. lærer. Dengang var der endnu ikke tænkt på Esbjerg, som først bliver en realitet fra 1868 med anlægsloven om Esbjerg havn.

I Bryndum sognebogssamling, som var datidens bibliotek, kunne kirkegængere hver søndag efter gudstjenesten formedelst 65 øre årligt låne 3 bøger: en gudelig, en landøkonomisk og en skønlitterær.

Det var skoleleder Christen Christensen Yderik, der virkede fra 1859-1886, som oprettede sognets første bibliotek. Bibliotekslokalet findes endnu i huset og måler 2 x 3,5 m - så måske var de vestjyske ambitioner om boglig lærdom ikke videre imponerende. Efter Yderik og N.P. Jepsen, som var skoleleder fra 1886-1898, kom Valdemar Nielsen til. Valdemar var bror til den eneste danske komponist i verdensklasse, nemlig Carl Nielsen. Deres far havde sin aftægtsbolig på Bryndumlund og Carl Nielsen medbragte sine danske sange til broderen, som afprøvede dem på skoleeleverne. I 1960 blev Gjesing og Bryndum skoler samlet i Tarp. Ved et ejendommeligt navnekompromis kom skolen til at hedde Bryndum Skole.

Lene og Peter Ravn Lund overtog i 1972 det dengang meget forsømte skoleanlæg, som en overgang var blevet brugt som tømrerværksted.
Restaureringsopgaven var betydelig, bl.a. blev tegltaget erstattet af strå som oprindeligt, vinduer blev udskiftet, murværk blev sat i stand og indvendigt blev bygningen totalrenoveret. Opgaven strakte sig over 12-15 år og slutresultatet er en bygning, der i det ydre fremstår, som anlægget har set ud omkring år 1900.

Indvendigt rummer Bryndumlund i dag bolig for familien og et top-moderne reklamebureau med elektronisk produktions- og kommunikations-udstyr, der bringer virksomheden i daglig kontakt med landsdelens største virksomheder.

Videre-info-.png